Vereisten voor publicatie van een Push Communicatie